Aki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a Játékot

Érzelemtest beállítás | Body of emotion setting


Aminek hiányát erősen érzékeltem fönn a Segítők kollektív világában, az a szakértelem. Nem állítom, hogy nem vicces, amikor az eltérő érzelmi szinteken lévő emberi civilizációk tagjainál rossz erőszinten aktiválódik az érzelemtest, de ha lehet inkább az ilyen vicceket kerüljük el. Szakértelemmel el lehet, ami ha neked nincs, itt megtalálod.

What I strongly felt was lacking in the collective world of the Helpers was expertise. I'm not saying it's not funny when members of human civilisations with different emotional levels activate the emotional body at the wrong level, but if possible we should avoid jokes like this. Expertise is available, which if you don't have, you can find here.