Aki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a Játékot

Időskizofrénia kezelése | Treatment of time-schizophrenia


Ezt az állapotot én neveztem el, amikor felfedeztem azt a problémát, amiben a kollektív tudat belezavarodik az egyéni tudatokba, nem beszélve arról, hogy magasabb dimenzióból nézve az idősíkok sem olyan egyértelműek, mint nekünk. Ha rólad indulnak ezek az energiák, amiket innen hívsz le, az emeli az értékedet is a magasabb dimenziók szemében és a te mindennapjaidban is csökkenti azt a feszültséget, amit ez a probléma gerjeszt.

I named this state when I discovered the problem of the collective consciousness becoming entangled in the individual consciousness, not to mention that from a higher dimension the timelines are not as clear as they are to us. If you are the source of these energies that you draw from here, it also raises your value in the eyes of the higher dimensions and reduces the tension in your daily life that this problem creates.