Koordinátor | Coordinator


Az egyéni tudatok szerepvállalását vezérli.

It drives the engagement of individual consciousness.