Aki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a Játékot

Önálló gondolkodás | Independent thinking


Az önálló gondolkodás hiánya komoly gond lehet egy olyan kollektív megszállás alatt, ahol az egyéni tudatot kiiktatni akaró kollektív tudat nem rendelkezik a komplex megoldásokhoz szükséges szaktudással. Az ilyen hierarchiákkal esetünkben az a probléma, hogy alulról semmit sem fogadnak el, mert még egy javaslatot is a feletted állók hatalma megkérdőjelezésének tekintenek. Ha ezt a rezgést felveszed, képes leszel ismét önmagaddá válva részt venni azokban a műveletekben, ahol a szaktudás már rendelkezésre áll.

The lack of independent thinking can be a serious problem under a collective occupation, where the collective consciousness that wants to eliminate individual consciousness lacks the expertise to find complex solutions. The problem with such hierarchies in our case is that nothing is accepted from below, because even a suggestion is seen as a challenge to the authority of those above you. If you pick up this vibration, you will be able to become yourself again and participate in operations where expertise is already available.