Aki játék nélkül akar nyerni, az nem érdemli a Játékot

Gyógyfénycsatornák | Channels of healing light


Amikor a különböző dimenziószinteken jártam, mindenhol telepítettem egy XD portot, amiket azok a gyógyítók meghívhatnak, akik energiákkal gyógyítanak. Ára a következő. Aki ezekért a gyógyításokért nem kér el pénzt a hozzá fordulóktól, számára ingyenes. Aki pénz kér érte másoktól, az beszáll egy magasabb dimenziós gyógyításba úgy, hogy át kell lépnie az Igazság Kapuján. 

When I went to the different dimensional levels, I installed an XD port in each one, which healers who heal with energies can invite. The price is as follows. For those who do not charge the people who come to them for these healings, it is free. Anyone who charges others for this service is entering into a higher dimensional healing by stepping through the Gate of Truth.